PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost EPICELLIFE s.r.o. Kontaktovat nás můžete na adrese: Smolotely 23,  262 63 Kamýk nad Vltavou, nebo na e-mailové adrese: info@epicellife.cz
 2. Počínaje dnem 25. května 2018 můžete kontaktovat také pověřence pro ochranu osobních údajů na následující e-mailové adrese: info@epicellife.cz
 3. Účelem zpracování osobních údajů může být také přímý marketing a, pokud si to zákazník přeje, též vyřizování objednávek našich produktů. Právním základem pro zpracování osobních údajů je:
  • čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo f) v souvislosti s recitálem 47 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, pro účely přímého marketingu;
  • čl. 6 odst. 1 písm. b) pro účely vyřizování objednávek.

Námi zpracovávané údaje mohou zahrnovat jméno, příjmení, adresu bydliště, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

 1. Vaše osobní údaje v žádném případě nebudou zpracovávány třetími stranami. Správcem a zpracovatelem Vašich osobních údajů bude vždy společnosti EPICELLIFE s.r.o.
 2. Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (zejména soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování, tj. po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky nebo přímého marketingu. Počínaje dnem 25. května 2018 je možné získat podrobnější informace o době zpracování na následující e-mailové adrese: info@epicellife.cz
 3. Společnost EPICELLIFE s.r.o. získává osobní údaje výhradně od svých zákazníků.
 4. Máte právo žádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, stejně jako právo vznést námitky proti jejich zpracování a právo na jejich přenositelnost.
 5. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak neposkytnutí některých údajů (jméno, příjmení nebo emailová adresa) Vám zabrání dokončit Vaši objednávku.
 6. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro daný účel můžete kdykoliv odvolat. Tímto není dotčena zákonnost zpracování před takovým odvoláním souhlasu.
 7. Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.

Naše společnost Epicellife s.r.o provozující internetový obchod Epicellife.cz nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jsme registrováni na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00077650.

Osobní data, která kupující uvede při objednání, jsou využita pro úkony přímo související s vaší objednávkou. Data jsou uchovávána a zpracovávána dle platných právních předpisů a slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci ,doručovatelé a poskytovatelé platebních portálů. Osobní údaje zákazníků jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží a provedení platby prostřednictvím platebních portálů . Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.